Vacature: zelfstandig monteur

Positie van de functie in de organisatie
Werkt onder leiding van de projectleider en geeft leiding aan een montageteam.

Doel van de functie
Het waarborgen van de voortgang van een project, door adequate aansturing en uitvoering van werkzaamheden, teneinde oplevering volgens gekende (financiële en/of operationele) doelstellingen en projectkaders te realiseren.

Functieprofiel

 • Is in het bezit van een geldig VCA paspoort.
 • Is in het bezit van een rijbewijs.
 • Kan zelfstandig naar de bouwplaats of afgesproken verzamelplaats (b.v. Astronaut 32 te Amersfoort) komen.
 • Beheerst de Nederlandse taal.
 • Werkt mee in de projectuitvoering, voert montage werkzaamheden zelfstandig uit.
 • Communiceert met de projectleider over de voortgang en bijzonderheden van het project.
 • Bewaakt de planning, monitort de voortgang (kwalitatief en kwantitatief), signaleert knelpunten en stuurt bij waar nodig.
 • Controleert uitgevoerde projectwerkzaamheden volgens de geldende kwaliteitsnormen.
 • Draagt zorg voor een veilige werkomgeving, voor zichzelf en collega’s, handelt adequaat op onveilige situaties.
 • Neemt (in voorkomende gevallen) deel aan werkvergaderingen.
 • Verzorgt de inkoop van generiek materiaal binnen de gekende raamovereenkomsten.
 • Houdt het overzicht, bewaakt de planning en het kritische pad (uren, materialen, e.d.).
 • Draagt zorg voor een adequaat en accuraat beheer van de administratieve projectstromen (tekeningen, pakbonnen, bestellingen, documentatiestaten e.d.)
 • Draagt zorg voor de uurregistratie en het verzamelen van pakbonnen per project.
 • Plant aan de hand van doelstellingen de uit te voeren werkzaamheden.
 • Instrueert, begeleidt en motiveert de projectmedewerkers bij hun werkzaamheden en voert i.s.m. de leidinggevende functioneringsgesprekken.
 • Gaat zorgvuldig om met de beschikbare gereedschappen en vervoersmiddelen (Good Housekeeping).
 • Spreekt collega’s aan op afwijkingen van de organisatie richtlijnen.

Werktijden

 • Dagelijks van 07:00 uur – 16:00 uur op de bouwplaats (het kan dus inhouden dat men om 06:00uur moet vertrekken).
 • Kandidaten het liefst 5 werkdagen maar minimaal 4 werkdagen per week.

Advies nodig?

Montage Jongens bestaat uit een vakbekwaam team; goed opgeleide en ervaren monteurs in het bezit van het VCA-certificaat. Wilt u uw project uitbesteden aan professionals. Neem dan contact op met Montage Jongens!